Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

Mục Đích Thu Thập Thông Tin Cá Nhân

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của quý khách với các mục đích sau:

 • Hỗ Trợ Khách Hàng: Gồm mua hàng, thanh toán, và giao hàng.
 • Cung Cấp Thông Tin Sản Phẩm và Dịch Vụ: Theo yêu cầu của quý khách.
 • Thông Báo Chương Trình và Sản Phẩm Mới: Giúp quý khách cập nhật thông tin mới nhất.
 • Giải Quyết Vấn Đề Phát Sinh: Liên quan đến mua hàng.
 • Ngăn Chặn Hoạt Động Phạm Pháp: Bảo vệ quyền lợi của khách hàng và công ty.
 • Đo Lường và Cải Thiện Dịch Vụ: Để nâng cao chất lượng phục vụ.

Phạm Vi Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ các nguồn sau:

 • Thông Tin Quý Khách Cung Cấp Trực Tiếp: Bao gồm họ tên, địa chỉ email, số điện thoại, và địa chỉ.
 • Tương Tác Trên Website: Sử dụng cookies và công nghệ theo dấu khác để thu thập thông tin khi quý khách tương tác trên website remtoong.com.vn.
 • Nguồn Hợp Pháp Khác: Các nguồn thông tin hợp pháp khác.

Thời Gian Lưu Trữ Thông Tin

Chúng tôi sẽ lưu trữ thông tin cá nhân quý khách trên hệ thống nội bộ trong quá trình cung cấp dịch vụ hoặc khi quý khách yêu cầu hủy thông tin.

Những Người/Tổ Chức Có Thể Tiếp Cận Thông Tin

 • Đối Tác Dịch Vụ: Chỉ được tiếp cận thông tin cần thiết và tuân thủ các quy định bảo mật.
 • Bên Thứ Ba Cung Cấp Dịch Vụ: Tuân thủ các quy định về bảo vệ thông tin cá nhân.
 • Các Chương Trình Liên Kết, Đồng Thực Hiện, Thuê Ngoài: Áp dụng các yêu cầu bảo mật thông tin cá nhân.
 • Yêu Cầu Pháp Lý: Theo yêu cầu của pháp luật.
 • Chuyển Giao Kinh Doanh (nếu có): Trong các trường hợp nhất định.

Phương Thức và Công Cụ để Tiếp Cận và Chỉnh Sửa Dữ Liệu

Nếu quý khách có yêu cầu về việc tiếp cận và chỉnh sửa thông tin cá nhân, quý khách có thể liên hệ: